Conformance Test

Оновлено: 26.07.2023

Мета випробування - визначити, чи відповідає EUT стандарту.