Mock Object

Оновлено: 27.07.2023

Макет - це метод/об'єкт, який імітує поведінку реального методу/об'єкта контрольованими способами. Імітатори об'єктів використовуються в модульному тестуванні. Часто метод, що тестується, викликає інші зовнішні сервіси або методи всередині нього. Це називається залежністю.