Sprint Backlog

Оновлено: 27.07.2023

Підмножина бэклогу, яка представляє роботу, що має бути завершена для досягнення мети спринту.