Wait Time

Оновлено: 27.07.2023

Кількість часу, витраченого на очікування роботи (наприклад, очікування інфраструктури для розробки та тестування, очікування ресурсів, очікування схвалення керівництва).