Service Catalog

Оновлено: 27.07.2023

Підмножина портфеля послуг, що складається з послуг, які працюють або доступні для розгортання. Має два аспекти: Каталог бізнес/клієнтських послуг (видимий для клієнтів) і Каталог технічних/підтримуючих послуг. (Визначення ITIL)