RESTful interface testing

Оновлено: 27.07.2023

Мета тесту - визначити, чи задовольняє API критерій проектування та очікування REST-архітектури.