Target Operating Model

Оновлено: 27.07.2023

Опис бажаного стану
операційної моделі організації.