Product Backlog Refinement

Оновлено: 27.07.2023

Постійний процес додавання деталей, оцінок і порядку до елементів бэклогу. Іноді його називають доглядом за бэклогом продукту.