Administration Testing

Оновлено: 26.07.2023

Мета тесту - визначити, чи здатен тест кінцевого користувача (EUT) обробляти завдання адміністрування так, як очікується.