Risk Event

Оновлено: 27.07.2023

Можлива подія, яка може завдати шкоди або збитків чи вплинути на здатність організації досягти своїх цілей. Управління ризиками складається з трьох видів діяльності: виявлення ризиків, аналіз ризиків та управління ризиками.