Little's Law

Оновлено: 26.07.2023

Теорема Джона Літтла, яка стверджує, що довгострокова середня кількість клієнтів L у стаціонарній системі дорівнює довгостроковій середній ефективній
λ, помноженому на середній час W, який клієнт проводить у системі.