Software Version Management System

Оновлено: 27.07.2023

Інструмент репозиторію, який використовується для управління змінами програмного забезпечення. Прикладами є: Azure DevOps, BitBucket, Git, GitHub, GitLab, VSTS.