Elastic Infrastructure

Оновлено: 26.07.2023

Еластичність - це термін, який зазвичай використовується в хмарних обчисленнях для опису здатності ІТ-інфраструктури швидко розширювати або скорочувати потужності та сервіси без перешкод або загрози для
стабільності, продуктивності, безпеки, управління або протоколів відповідності інфраструктури.