Access Management

Оновлено: 26.07.2023

Надання автентифікованому посвідченню доступу до авторизованого ресурсу (наприклад, даних, сервісу, середовища) на основі визначених критеріїв (наприклад, відображеної ролі), запобігаючи при цьому несанкціонованому доступу посвідчення до ресурсу.