Restful API

Оновлено: 27.07.2023

Передача стану представлення (REST) або REST-служби в мережі, такі як HTTP, забезпечують масштабовану інтероперабельність для запитуючих систем для швидкого і надійного доступу і маніпулювання текстовими представленнями (XML, HTML, JSON) ресурсів за допомогою операцій без стану (GET, POST, PUT, DELETE тощо).