Basic Security Hygiene

Оновлено: 26.07.2023

Загальний набір мінімальних практик безпеки, які повинні застосовуватися до всіх середовищ без винятку. Практики включають базову мережеву безпеку (брандмауери та моніторинг), зміцнення, управління вразливостями та виправленнями, ведення журналів та моніторинг, базові політики та забезпечення їх дотримання (може бути реалізовано в рамках підходу "політики як код"), а також управління ідентифікацією та доступом.