Kubler-Ross Change Curve

Оновлено: 26.07.2023

Описує та прогнозує етапи особистої та організаційної реакції на великі зміни.