Service Provider

Оновлено: 27.07.2023

Організація, яка надає послуги одному або декільком внутрішнім або зовнішнім клієнтам. (Визначення ITIL)