Risk

Оновлено: 27.07.2023

Можлива подія, яка може спричинити шкоду чи збитки або вплинути на здатність організації досягати своїх цілей. Управління ризиками складається з трьох видів діяльності: виявлення ризиків, аналіз ризиків та управління ризиками. Ймовірна частота та ймовірна величина майбутніх втрат. Відноситься до можливої події, яка може завдати шкоди або збитків або вплинути на здатність організації виконувати або досягати своїх цілей.