Comments

Оновлено: 09.05.2023

PHP підтримує коментарі на мовах 'C', 'C++' та Unix у стилі командного інтерпретатора (Perl). Наприклад:

<?php
  echo 'This is a test'; // This is a one-line c++ style comment
  /* This is a multi line comment
    yet another line of comment */
  echo 'This is yet another test';
  echo 'One Final Test'; # This is a one-line shell-style comment
?>

"Однорядкові" стилі коментування коментують лише кінець рядка або поточний блок PHP-коду, залежно від того, що настане раніше. Це означає, що HTML-код після // ... ?> або # ... ?> БУДЕ надруковано: ?> виходить з режиму PHP і повертається в режим HTML, і // або # не можуть на це вплинути.

<h1>This is an <?php # echo 'simple';?> example</h1>
<p>The header above will say 'This is an example'.</p>

Коментарі у стилі 'C' закінчуються на першому символі */, що зустрічається. Переконайтеся, що ви не вкладаєте коментарі у стилі C. Цієї помилки легко припуститися, якщо ви намагаєтеся закоментувати великий блок коду.

<?php
 /*
  echo 'This is a test'; /* This comment will cause a problem */
 */
?>