Returning values

Оновлено: 11.05.2023

Значення повертаються за допомогою необов'язкового оператора return. Можна повертати будь-який тип, включаючи масиви та об'єкти. Це призводить до того, що функція негайно завершує своє виконання і передає керування назад до рядка, з якого її було викликано. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі return.

Зауважте:

Якщо повернення не вказано, буде повернуто значення null.

Приклад #1 Використання return

<?php
function square($num)
{
    return $num * $num;
}
echo square(4);   // outputs '16'.
?>

Функція не може повертати декілька значень, але аналогічні результати можна отримати, повернувши масив.

Приклад #2 Повернення масиву для отримання декількох значень

<?php
function small_numbers()
{
    return [0, 1, 2];
}
// Array destructuring will collect each member of the array individually
[$zero, $one, $two] = small_numbers();

// Prior to 7.1.0, the only equivalent alternative is using list() construct
list($zero, $one, $two) = small_numbers();

?>

Щоб повернути посилання з функції, використовуйте оператор посилання & як в оголошенні функції, так і при присвоюванні повернутого значення змінній:

Приклад #3 Повернення посилання з функції

<?php
function &returns_reference()
{
    return $someref;
}

$newref =& returns_reference();
?>

Для отримання додаткової інформації про посилання, будь ласка, перегляньте Пояснення до посилань.