Anonymous classes

Оновлено: 11.05.2023

Анонімні класи корисні, коли потрібно створювати прості, одноразові об'єкти.

<?php

// Using an explicit class
class Logger
{
  public function log($msg)
  {
    echo $msg;
  }
}

$util->setLogger(new Logger());

// Using an anonymous class
$util->setLogger(new class {
  public function log($msg)
  {
    echo $msg;
  }
});

Вони можуть передавати аргументи своїм конструкторам, розширювати інші класи, реалізовувати інтерфейси та використовувати риси так само, як і звичайні класи:

<?php

class SomeClass {}
interface SomeInterface {}
trait SomeTrait {}

var_dump(new class(10) extends SomeClass implements SomeInterface {
  private $num;

  public function __construct($num)
  {
    $this->num = $num;
  }

  use SomeTrait;
});

Вкладення анонімного класу в інший клас не дає йому доступу до будь-яких закритих або захищених методів чи властивостей цього зовнішнього класу. Щоб використовувати захищені властивості або методи зовнішнього класу, анонімний клас може розширити зовнішній клас. Щоб використовувати закриті властивості зовнішнього класу в анонімному класі, їх потрібно передати через його конструктор:

<?php

class Outer
{
  private $prop = 1;
  protected $prop2 = 2;

  protected function func1()
  {
    return 3;
  }

  public function func2()
  {
    return new class($this->prop) extends Outer {
      private $prop3;

      public function __construct($prop)
      {
        $this->prop3 = $prop;
      }

      public function func3()
      {
        return $this->prop2 + $this->prop3 + $this->func1();
      }
    };
  }
}

echo (new Outer)->func2()->func3();

Усі об'єкти, створені одним анонімним оголошенням класу, є екземплярами цього самого класу.

<?php
function anonymous_class()
{
  return new class {};
}

if (get_class(anonymous_class()) === get_class(anonymous_class())) {
  echo 'same class';
} else {
  echo 'different class';
}

Зауважте:

Зверніть увагу, що анонімним класам рушій присвоює ім'я, як показано у наступному прикладі. Це ім'я слід розглядати як деталь реалізації, на яку не слід покладатися.

<?php
echo get_class(new class {});