expect://

Оновлено: 11.05.2023

expect:// - потоки взаємодії з процесом

Потоки, відкриті за допомогою обгортки expect://, надають доступ до stdio, stdout та stderr процесу через PTY.

Зауваження: За замовчуванням цю обгортку не ввімкнено Щоб скористатися обгорткою expect://, вам слід встановити розширення " Expect, доступне з " PECL.

expect:// (PECL)

expect://команда

Wrapper Summary Attribute Supported Restricted by allow_url_fopen No Allows Reading Yes Allows Writing Yes Allows Appending Yes Allows Simultaneous Reading and Writing No Supports stat() No Supports unlink() No Supports rename() No Supports mkdir() No Supports rmdir() No