Array Operators

Оновлено: 09.05.2023

Array Operators Example Name Result $a + $b Union Union of $a and $b. $a == $b Equality true if $a and $b have the same key/value pairs. $a === $b Identity true if $a and $b have the same key/value pairs in the same order and of the same types. $a != $b Inequality true if $a is not equal to $b. $a <> $b Inequality true if $a is not equal to $b. $a !== $b Non-identity true if $a is not identical to $b.

Оператор + повертає правий масив, доданий до лівого масиву; для ключів, що існують в обох масивах, будуть використані елементи з лівого масиву, а відповідні елементи з правого масиву будуть проігноровані.

<?php
$a = array("a" => "apple", "b" => "banana");
$b = array("a" => "pear", "b" => "strawberry", "c" => "cherry");

$c = $a + $b; // Union of $a and $b
echo "Union of \$a and \$b: \n";
var_dump($c);

$c = $b + $a; // Union of $b and $a
echo "Union of \$b and \$a: \n";
var_dump($c);

$a += $b; // Union of $a += $b is $a and $b
echo "Union of \$a += \$b: \n";
var_dump($a);
?>

Елементи масивів є рівними для порівняння, якщо вони мають однакові ключ і значення.

Приклад #1 Порівняння масивів

<?php
$a = array("apple", "banana");
$b = array(1 => "banana", "0" => "apple");

var_dump($a == $b); // bool(true)
var_dump($a === $b); // bool(false)
?>

Тип масиву Функції масиву