Closure

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

Клас для представлення анонімних функцій.

Анонімні функції створюють об'єкти цього типу. Цей клас має методи, які дозволяють надалі керувати анонімною функцією після її створення.

Крім перерахованих тут методів, цей клас також має метод __invoke. Це зроблено для узгодженості з іншими класами, які реалізують магію виклику, оскільки цей метод не використовується для виклику функції.

Closure::__construct - Конструктор, який забороняє інстанціювання Closure::bind - Дублює закриття з певним зв'язаним об'єктом та областю видимості класу Closure::bindTo - Дублює закриття з новим зв'язаним об'єктом та областю видимості класу Closure::call - зв'язує та викликає закриття Closure::fromCallable - Перетворює викличний об'єкт у закриття