InternalIterator

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 8)

Клас для полегшення реалізації IteratorAggregate для внутрішніх класів.

InternalIterator::__construct - Приватний конструктор для заборони прямого виклику InternalIterator::current - Повернути поточний елемент InternalIterator::key - Повернути ключ поточного елементу InternalIterator::next - Перехід до наступного елементу InternalIterator::rewind - Відмотати ітератор до першого елементу InternalIterator::valid - Перевірити, чи поточна позиція є дійсною