while

Оновлено: 11.05.2023

while - це найпростіший тип циклів у PHP. Вони поводяться, так само як і їхні аналоги в C. Основна форма оператора while наступна:

Значення оператора while просте. Він вказує PHP виконувати вкладені оператори багаторазово, доки вираз while не набуде значення true. Значення виразу перевіряється кожного разу на початку циклу, тому навіть якщо це значення зміниться під час виконання вкладених операторів, виконання не зупиниться до кінця ітерації (кожен раз, коли PHP запускає оператори в циклі, це одна ітерація). Якщо вираз while з самого початку має значення false, то вкладений оператор (оператори) не буде виконано жодного разу.

Як і у випадку з оператором if, ви можете згрупувати декілька операторів у межах одного циклу while, оточивши групу операторів фігурними дужками або використовуючи альтернативний синтаксис:

Наступні приклади ідентичні, і обидва виводять числа від 1 до 10:

<?php
/* example 1 */

$i = 1;
while ($i <= 10) {
  echo $i++; /* the printed value would be
          $i before the increment
          (post-increment) */
}

/* example 2 */

$i = 1;
while ($i <= 10):
  echo $i;
  $i++;
endwhile;
?>