ArrayAccess

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Інтерфейс для забезпечення доступу до об'єктів у вигляді масивів.

Приклад #1 Базове використання

<?php
class Obj implements ArrayAccess {
  private $container = array();

  public function __construct() {
    $this->container = array(
      "one"  => 1,
      "two"  => 2,
      "three" => 3,
    );
  }

  public function offsetSet($offset, $value) {
    if (is_null($offset)) {
      $this->container[] = $value;
    } else {
      $this->container[$offset] = $value;
    }
  }

  public function offsetExists($offset) {
    return isset($this->container[$offset]);
  }

  public function offsetUnset($offset) {
    unset($this->container[$offset]);
  }

  public function offsetGet($offset) {
    return isset($this->container[$offset]) ? $this->container[$offset] : null;
  }
}

$obj = new Obj;

var_dump(isset($obj["two"]));
var_dump($obj["two"]);
unset($obj["two"]);
var_dump(isset($obj["two"]));
$obj["two"] = "A value";
var_dump($obj["two"]);
$obj[] = 'Append 1';
$obj[] = 'Append 2';
$obj[] = 'Append 3';
print_r($obj);
?>

ArrayAccess::offsetExists - Чи існує зміщення ArrayAccess::offsetGet - Зсув для отримання ArrayAccess::offsetSet - Присвоїти значення вказаному зміщенню ArrayAccess::offsetUnset - Скинути зміщення