foreach

Оновлено: 12.05.2023

Конструкція foreach забезпечує простий спосіб ітерації над масивами. foreach працює тільки з масивами та об'єктами, і видасть помилку, якщо ви спробуєте використати її для змінної з іншим типом даних або неініціалізованої змінної. Існує два синтаксиси:

foreach (iterable_expression as $value)
  statement
foreach (iterable_expression as $key => $value)
  statement

Перша форма обходить ітерабельну область, задану iterable_виразом. На кожній ітерації значення поточного елемента присвоюється $value.

Друга форма додатково присвоює ключ поточного елемента змінній $key на кожній ітерації.

Зверніть увагу, що foreach не модифікує внутрішній покажчик масиву, який використовується такими функціями, як current() і key().

Можна налаштувати ітерацію об'єктів.

Для того, щоб мати можливість безпосередньо змінювати елементи масиву всередині циклу, перед $value слід поставити &. У цьому випадку значення буде присвоєно за посиланням.

<?php
$arr = array(1, 2, 3, 4);
foreach ($arr as &$value) {
  $value = $value * 2;
}
// $arr is now array(2, 4, 6, 8)
unset($value); // break the reference with the last element
?>

Посилання на $value та останній елемент масиву залишається навіть після завершення циклу foreach. Рекомендується знищити його методом unset(). В іншому випадку буде спостерігатись наступна поведінка:

<?php
$arr = array(1, 2, 3, 4);
foreach ($arr as &$value) {
  $value = $value * 2;
}
// $arr is now array(2, 4, 6, 8)

// without an unset($value), $value is still a reference to the last item: $arr[3]

foreach ($arr as $key => $value) {
  // $arr[3] will be updated with each value from $arr...
  echo "{$key} => {$value} ";
  print_r($arr);
}
// ...until ultimately the second-to-last value is copied onto the last value

// output:
// 0 => 2 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 2 )
// 1 => 4 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 4 )
// 2 => 6 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 6 )
// 3 => 6 Array ( [0] => 2, [1] => 4, [2] => 6, [3] => 6 )
?>

Ітерація значення константного масиву можлива за посиланням:

<?php
foreach (array(1, 2, 3, 4) as &$value) {
  $value = $value * 2;
}
?>

Зауважте:

foreach не підтримує можливість приховування повідомлень про помилки за допомогою @.

Ще кілька прикладів для демонстрації використання:

<?php
/* foreach example 1: value only */

$a = array(1, 2, 3, 17);

foreach ($a as $v) {
  echo "Current value of \$a: $v.\n";
}

/* foreach example 2: value (with its manual access notation printed for illustration) */

$a = array(1, 2, 3, 17);

$i = 0; /* for illustrative purposes only */

foreach ($a as $v) {
  echo "\$a[$i] => $v.\n";
  $i++;
}

/* foreach example 3: key and value */

$a = array(
  "one" => 1,
  "two" => 2,
  "three" => 3,
  "seventeen" => 17
);

foreach ($a as $k => $v) {
  echo "\$a[$k] => $v.\n";
}

/* foreach example 4: multi-dimensional arrays */
$a = array();
$a[0][0] = "a";
$a[0][1] = "b";
$a[1][0] = "y";
$a[1][1] = "z";

foreach ($a as $v1) {
  foreach ($v1 as $v2) {
    echo "$v2\n";
  }
}

/* foreach example 5: dynamic arrays */

foreach (array(1, 2, 3, 4, 5) as $v) {
  echo "$v\n";
}
?>

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Можна виконувати ітерації над масивом масивів і розпаковувати вкладений масив у змінні циклу, передаючи в якості значення list().

Наприклад:

<?php
$array = [
  [1, 2],
  [3, 4],
];

foreach ($array as list($a, $b)) {
  // $a contains the first element of the nested array,
  // and $b contains the second element.
  echo "A: $a; B: $b\n";
}
?>

Вищенаведений приклад виведе:

Ви можете передати менше елементів у list(), ніж є у вкладеному масиві, у цьому випадку залишкові значення масиву будуть проігноровані:

<?php
$array = [
  [1, 2],
  [3, 4],
];

foreach ($array as list($a)) {
  // Note that there is no $b here.
  echo "$a\n";
}
?>

Вищенаведений приклад виведе:

Якщо елементів масиву недостатньо для заповнення list(), буде згенеровано повідомлення:

<?php
$array = [
  [1, 2],
  [3, 4],
];

foreach ($array as list($a, $b, $c)) {
  echo "A: $a; B: $b; C: $c\n";
}
?>

Вищенаведений приклад виведе: