Object Iteration

Оновлено: 11.05.2023

PHP надає можливість визначати об'єкти таким чином, щоб можна було ітераційно перебирати список елементів, наприклад, за допомогою оператора foreach. За замовчуванням, всі видимі властивості будуть використані для ітерації.

Приклад #1 Проста ітерація об'єктів

<?php
class MyClass
{
  public $var1 = 'value 1';
  public $var2 = 'value 2';
  public $var3 = 'value 3';

  protected $protected = 'protected var';
  private  $private  = 'private var';

  function iterateVisible() {
    echo "MyClass::iterateVisible:\n";
    foreach ($this as $key => $value) {
      print "$key => $value\n";
    }
  }
}

$class = new MyClass();

foreach($class as $key => $value) {
  print "$key => $value\n";
}
echo "\n";


$class->iterateVisible();

?>

Як показано на виході, foreach перебрав усі видимі властивості, до яких можна було отримати доступ.

Генератори Ітератор IteratorAggregate SPL-ітератори