ArgumentCountError

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 7 >= PHP 7.1.0, PHP 8)

ArgumentCountError виникає, коли користувацькій функції або методу передається замало аргументів.