Void

Оновлено: 11.05.2023

void - це оголошення типу з поверненням, що вказує на те, що функція не повертає значення, але все одно може завершити роботу. Тому він не може бути частиною оголошення об'єднаного типу. Доступний починаючи з версії PHP 7.1.0.

Зауваження: Навіть якщо функція має тип повернення void, вона все одно поверне значення, і це значення завжди буде нульовим.