Introduction

Оновлено: 09.05.2023

Будь-який PHP-скрипт складається з серії операторів. Оператором може бути присвоєння, виклик функції, цикл, умовний оператор або навіть оператор, який нічого не робить (порожній оператор). Оператори зазвичай закінчуються крапкою з комою. Крім того, оператори можна об'єднувати у групу операторів, беручи групу операторів у фігурні дужки. Група операторів також є окремим оператором. Різні типи операторів описано у цій главі.

Наведені нижче мовні конструкції також вважаються мовними конструкціями, хоча у посібнику вони згадуються у розділі "Функції".

list() масив() відлуння eval() друк