phar://

Оновлено: 09.05.2023

phar:// - Архів PHP

Обгортка потоку phar://. Докладний опис див. у статті Обгортка потоку Phar.

phar://

Wrapper Summary Attribute Supported Restricted by allow_url_fopen No Restricted by allow_url_include No Allows Reading Yes Allows Writing Yes Allows Appending No Allows Simultaneous Reading and Writing Yes Supports stat() Yes Supports unlink() Yes Supports rename() Yes Supports mkdir() Yes Supports rmdir() Yes

Параметри контексту Phar