Instruction separation

Оновлено: 11.05.2023

Як і в C або Perl, PHP вимагає, щоб інструкції завершувалися крапкою з комою в кінці кожного оператора. Тег закриття блоку PHP-коду автоматично передбачає крапку з комою; вам не потрібно ставити крапку з комою в кінці останнього рядка PHP-блоку. Тег, що закриває блок, включатиме наступний за ним новий рядок, якщо він присутній.

Приклад #1 Приклад, що демонструє закриваючий тег, який охоплює кінцевий новий рядок

<?php echo "Some text"; ?>
No newline
<?= "But newline now" ?>

Приклади входу і виходу з парсеру PHP:

<?php
    echo 'This is a test';
?>

<?php echo 'This is a test' ?>

<?php echo 'We omitted the last closing tag';

Зауважте:

Закриваючий тег PHP-блоку в кінці файлу є необов'язковим, і в деяких випадках його опускання є корисним при використанні include або require, таким чином, в кінці файлів не з'являться небажані пробіли, і ви зможете додати заголовки до відповіді пізніше. Це також зручно, якщо ви використовуєте буферизацію виводу і не хочете бачити небажані пробіли в кінці частин, згенерованих включеними файлами.