Attribute

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 8)

Атрибути надають можливість додавати структуровану, машинозчитувану інформацію про метадані до оголошень у коді: Атрибутами можуть бути класи, методи, функції, параметри, властивості та константи класу. Метадані, визначені атрибутами, можуть бути перевірені під час виконання за допомогою API інтерфейсів рефлексії. Таким чином, атрибути можна розглядати як мову конфігурації, вбудовану безпосередньо в код.

  • Атрибут::TARGET_CLASS
  • Атрибут::TARGET_FUNCTION
  • Атрибут::TARGET_METHOD
  • Атрибут::TARGET_PROPERY
  • Атрибут::TARGET_CLASS_CONSTANT
  • Атрибут::TARGET_PARAMETER
  • Атрибут::TARGET_ALL
  • Атрибут::IS_REPEATABLE

Attribute::__construct - побудувати новий екземпляр атрибуту