Final Keyword

Оновлено: 12.05.2023

Ключове слово final не дозволяє дочірнім класам перевизначати метод або константу шляхом додавання префікса final до визначення. Якщо сам клас визначено як кінцевий, то його не можна розширити.

Приклад #1 Приклад кінцевих методів

<?php
class BaseClass {
  public function test() {
    echo "BaseClass::test() called\n";
  }
  
  final public function moreTesting() {
    echo "BaseClass::moreTesting() called\n";
  }
}

class ChildClass extends BaseClass {
  public function moreTesting() {
    echo "ChildClass::moreTesting() called\n";
  }
}
// Results in Fatal error: Cannot override final method BaseClass::moreTesting()
?>

Приклад #2 Кінцевий приклад класу

<?php
final class BaseClass {
  public function test() {
    echo "BaseClass::test() called\n";
  }

  // As the class is already final, the final keyword is redundant
  final public function moreTesting() {
    echo "BaseClass::moreTesting() called\n";
  }
}

class ChildClass extends BaseClass {
}
// Results in Fatal error: Class ChildClass may not inherit from final class (BaseClass)
?>

Приклад #3 Приклад фінальних констант, починаючи з PHP 8.1.0

<?php
class Foo
{
  final public const X = "foo";
}

class Bar extends Foo
{
  public const X = "bar";
}

// Fatal error: Bar::X cannot override final constant Foo::X
?>

Примітка: Властивості не можна оголошувати фінальними: фінальними можна оголошувати лише класи, методи та константи (починаючи з версії PHP 8.1.0). Починаючи з PHP 8.0.0, приватні методи не можна оголошувати фінальними, за винятком конструктора.