Type Operators

Оновлено: 09.05.2023

використовується для визначення того, чи є PHP-змінна екземпляром об'єкта певного класу:

Приклад #1 Використання instanceof з класами

<?php
class MyClass
{
}

class NotMyClass
{
}
$a = new MyClass;

var_dump($a instanceof MyClass);
var_dump($a instanceof NotMyClass);
?>

Вищенаведений приклад виведе:

instanceof також можна використовувати для визначення того, чи є змінна екземпляром об'єкта класу, успадкованого від батьківського класу:

Приклад #2 Використання instanceof з успадкованими класами

<?php
class ParentClass
{
}

class MyClass extends ParentClass
{
}

$a = new MyClass;

var_dump($a instanceof MyClass);
var_dump($a instanceof ParentClass);
?>

Вищенаведений приклад виведе:

Для перевірки того, що об'єкт не є екземпляром класу, можна використовувати логічний оператор not.

Приклад #3 Використання instanceof для перевірки, чи об'єкт не є екземпляром класу

<?php
class MyClass
{
}

$a = new MyClass;
var_dump(!($a instanceof stdClass));
?>

Вищенаведений приклад виведе:

Нарешті, instanceof також можна використовувати для визначення того, чи є змінна екземпляром об'єкта класу, який реалізує інтерфейс:

Приклад #4 Використання instanceof з інтерфейсами

<?php
interface MyInterface
{
}

class MyClass implements MyInterface
{
}

$a = new MyClass;

var_dump($a instanceof MyClass);
var_dump($a instanceof MyInterface);
?>

Вищенаведений приклад виведе:

Хоча instanceof зазвичай використовується з буквальним іменем класу, його також можна використовувати з іншим об'єктом або рядковою змінною:

Приклад #5 Використання instanceof з іншими змінними

<?php
interface MyInterface
{
}

class MyClass implements MyInterface
{
}

$a = new MyClass;
$b = new MyClass;
$c = 'MyClass';
$d = 'NotMyClass';

var_dump($a instanceof $b); // $b is an object of class MyClass
var_dump($a instanceof $c); // $c is a string 'MyClass'
var_dump($a instanceof $d); // $d is a string 'NotMyClass'
?>

Вищенаведений приклад виведе:

instanceof не видає жодної помилки, якщо змінна, що перевіряється, не є об'єктом, вона просто повертає false. Однак константи були заборонені до версії PHP 7.3.0.

Приклад #6 Використання instanceof для перевірки інших змінних

<?php
$a = 1;
$b = NULL;
$c = imagecreate(5, 5);
var_dump($a instanceof stdClass); // $a is an integer
var_dump($b instanceof stdClass); // $b is NULL
var_dump($c instanceof stdClass); // $c is a resource
var_dump(FALSE instanceof stdClass);
?>

Вищенаведений приклад виведе:

Починаючи з версії PHP 7.3.0, константи дозволено використовувати в лівій частині оператора instanceof.

Приклад #7 Використання instanceof для перевірки констант

<?php
var_dump(FALSE instanceof stdClass);
?>

Вивід вищенаведеного прикладу в PHP 7.3:

Починаючи з версії PHP 8.0.0, функцію instanceof можна використовувати з довільними виразами. Вираз має бути загорнутий у круглі дужки і створювати рядок.

Приклад #8 Використання instanceof з довільним виразом

<?php

class ClassA extends \stdClass {}
class ClassB extends \stdClass {}
class ClassC extends ClassB {}
class ClassD extends ClassA {}

function getSomeClass(): string
{
    return ClassA::class;
}

var_dump(new ClassA instanceof ('std' . 'Class'));
var_dump(new ClassB instanceof ('Class' . 'B'));
var_dump(new ClassC instanceof ('Class' . 'A'));
var_dump(new ClassD instanceof (getSomeClass()));
?>

Вивід вищенаведеного прикладу на PHP 8:

Оператор instanceof має функціональний варіант з функцією is_a().

get_class() is_a()