Declaring sub-namespaces

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

Подібно до каталогів і файлів, простори імен PHP також містять можливість вказати ієрархію імен просторів імен. Таким чином, ім'я простору імен може бути визначено з підрівнями:

Приклад #1 Оголошення єдиного простору імен з ієрархією

<?php
namespace MyProject\Sub\Level;

const CONNECT_OK = 1;
class Connection { /* ... */ }
function connect() { /* ... */  }

?>