Namespaces and dynamic language features

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

На реалізацію просторів імен у PHP впливає його динамічна природа як мови програмування. Таким чином, щоб перетворити код, подібний до наступного прикладу, в код з простором імен:

Приклад #1 Динамічний доступ до елементів

example1.php:

<?php
class classname
{
  function __construct()
  {
    echo __METHOD__,"\n";
  }
}
function funcname()
{
  echo __FUNCTION__,"\n";
}
const constname = "global";

$a = 'classname';
$obj = new $a; // prints classname::__construct
$b = 'funcname';
$b(); // prints funcname
echo constant('constname'), "\n"; // prints global
?>

Приклад #2 Динамічний доступ до елементів простору імен

<?php
namespace namespacename;
class classname
{
  function __construct()
  {
    echo __METHOD__,"\n";
  }
}
function funcname()
{
  echo __FUNCTION__,"\n";
}
const constname = "namespaced";

/* note that if using double quotes, "\\namespacename\\classname" must be used */
$a = '\namespacename\classname';
$obj = new $a; // prints namespacename\classname::__construct
$a = 'namespacename\classname';
$obj = new $a; // also prints namespacename\classname::__construct
$b = 'namespacename\funcname';
$b(); // prints namespacename\funcname
$b = '\namespacename\funcname';
$b(); // also prints namespacename\funcname
echo constant('\namespacename\constname'), "\n"; // prints namespaced
echo constant('namespacename\constname'), "\n"; // also prints namespaced
?>

Обов'язково прочитайте примітку про екранування імен просторів імен у рядках.