$argc

Оновлено: 12.05.2023

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$argc - кількість аргументів, переданих скрипту

Містить кількість аргументів, переданих поточному скрипту при запуску з командного рядка.

Примітка: Ім'я файлу скрипта завжди передається як аргумент скрипту, тому мінімальне значення $argc дорівнює 1.

Зауваження: Ця змінна недоступна, якщо register_argc_argv вимкнено.

Приклад #1 Приклад $argc

<?php
var_dump($argc);
?>

При виконанні прикладу з: php script.php arg1 arg2 arg3

У наведеному вище прикладі буде виведено щось подібне до

Зауважте:

Він також доступний у вигляді $_SERVER['argc'].