$argv

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$argv - Масив аргументів, переданих скрипту

Містить масив усіх аргументів, переданих скрипту при запуску з командного рядка.

Зауваження: Першим аргументом $argv[0] завжди є ім'я, яке було використано для запуску скрипта.

Зауваження: Ця змінна недоступна, якщо register_argc_argv вимкнено.

Приклад #1 Приклад $argv

<?php
var_dump($argv);
?>

При виконанні прикладу з: php script.php arg1 arg2 arg3

У наведеному вище прикладі буде виведено щось подібне до

Зауважте:

Він також доступний у вигляді $_SERVER['argv'].