Comparing Objects

Оновлено: 11.05.2023

При використанні оператора порівняння (==) об'єктні змінні порівнюються простим способом, а саме: Два екземпляри об'єктів є рівними, якщо вони мають однакові атрибути та значення (значення порівнюються за допомогою ==) і є екземплярами одного класу.

При використанні оператора ідентичності (===) об'єктні змінні є ідентичними тоді і тільки тоді, коли вони посилаються на той самий екземпляр того самого класу.

Приклад прояснить ці правила.

Приклад #1 Приклад порівняння об'єктів

<?php
function bool2str($bool)
{
  if ($bool === false) {
    return 'FALSE';
  } else {
    return 'TRUE';
  }
}

function compareObjects(&$o1, &$o2)
{
  echo 'o1 == o2 : ' . bool2str($o1 == $o2) . "\n";
  echo 'o1 != o2 : ' . bool2str($o1 != $o2) . "\n";
  echo 'o1 === o2 : ' . bool2str($o1 === $o2) . "\n";
  echo 'o1 !== o2 : ' . bool2str($o1 !== $o2) . "\n";
}

class Flag
{
  public $flag;

  function __construct($flag = true) {
    $this->flag = $flag;
  }
}

class OtherFlag
{
  public $flag;

  function __construct($flag = true) {
    $this->flag = $flag;
  }
}

$o = new Flag();
$p = new Flag();
$q = $o;
$r = new OtherFlag();

echo "Two instances of the same class\n";
compareObjects($o, $p);

echo "\nTwo references to the same instance\n";
compareObjects($o, $q);

echo "\nInstances of two different classes\n";
compareObjects($o, $r);
?>

Зауважте:

Розширення можуть визначати власні правила порівняння своїх об'єктів (==).