String Operators

Оновлено: 09.05.2023

Існує два оператори над рядками. Перший - оператор конкатенації ('.'), який повертає конкатенацію правого та лівого аргументів. Другий - конкатенаційний оператор присвоювання ('.='), який додає аргумент у правій частині до аргументу у лівій частині. Будь ласка, прочитайте розділ Оператори присвоювання для отримання додаткової інформації.

<?php
$a = "Hello ";
$b = $a . "World!"; // now $b contains "Hello World!"

$a = "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>

Рядковий тип Рядкові функції