WeakReference

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

WeakReference дозволяють програмісту зберігати посилання на об'єкт, що не перешкоджає знищенню об'єкта. Вони корисні для реалізації кеш-подібних структур.

WeakReferences не можна серіалізувати.

Приклад #1 Базове використання WeakReference

<?php
$obj = new stdClass;
$weakref = WeakReference::create($obj);
var_dump($weakref->get());
unset($obj);
var_dump($weakref->get());
?>

WeakReference::__construct - Конструктор, який забороняє інстанціювання WeakReference::create - Створити нове слабке посилання WeakReference::get - Отримати слабке посилання на об'єкт