Generator

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Об'єкти-генератори повертаються з генераторів.

Об'єкти-генератори не можуть бути створені за допомогою new.

Generator::current - Отримати отримане значення Generator::getReturn - Отримати повернуте значення генератора Generator::key - Отримати отриманий ключ Generator::next - Продовжити виконання генератора Generator::rewind - Перемотати ітератор назад Generator::send - Надіслати значення генератору Generator::throw - Згенерувати виключення у генераторі Generator::valid - Перевірити, чи було закрито ітератор Generator::__wakeup - Серіалізувати колбек