namespace keyword and __NAMESPACE__ constant

Оновлено: 09.05.2023

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

PHP підтримує два способи абстрактного доступу до елементів у поточному просторі імен: магічна константа __NAMESPACE__ та ключове слово namespace.

Значення __NAMESPACE__ - це рядок, який містить назву поточного простору імен. У глобальному коді без простору імен воно містить порожній рядок.

Приклад #1 __NAMESPACE__ приклад, код простору імен

<?php
namespace MyProject;

echo '"', __NAMESPACE__, '"'; // outputs "MyProject"
?>

Приклад #2 __NAMESPACE__ приклад, глобальний код

<?php

echo '"', __NAMESPACE__, '"'; // outputs ""
?>

Приклад #3 використання __NAMESPACE__ для динамічної побудови імен

<?php
namespace MyProject;

function get($classname)
{
    $a = __NAMESPACE__ . '\\' . $classname;
    return new $a;
}
?>

Ключове слово простір імен можна використовувати для явного запиту елемента з поточного простору імен або підпростору імен. Це еквівалент оператора self для класів у просторі імен.

Приклад #4 оператор простору імен, всередині простору імен

<?php
namespace MyProject;

use blah\blah as mine; // see "Using namespaces: Aliasing/Importing"

blah\mine(); // calls function MyProject\blah\mine()
namespace\blah\mine(); // calls function MyProject\blah\mine()

namespace\func(); // calls function MyProject\func()
namespace\sub\func(); // calls function MyProject\sub\func()
namespace\cname::method(); // calls static method "method" of class MyProject\cname
$a = new namespace\sub\cname(); // instantiates object of class MyProject\sub\cname
$b = namespace\CONSTANT; // assigns value of constant MyProject\CONSTANT to $b
?>

Приклад #5 оператор простору імен у глобальному коді

<?php

namespace\func(); // calls function func()
namespace\sub\func(); // calls function sub\func()
namespace\cname::method(); // calls static method "method" of class cname
$a = new namespace\sub\cname(); // instantiates object of class sub\cname
$b = namespace\CONSTANT; // assigns value of constant CONSTANT to $b
?>