Iterator

Оновлено: 11.05.2023

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Інтерфейс для зовнішніх ітераторів або об'єктів, які можуть бути ітераційними всередині.

PHP вже надає ряд ітераторів для багатьох повсякденних завдань. Список можна знайти у розділі Ітератори SPL.

Приклад #1 Базове використання

Цей приклад демонструє, в якому порядку викликаються методи при використанні foreach з ітератором.

<?php
class myIterator implements Iterator {
  private $position = 0;
  private $array = array(
    "firstelement",
    "secondelement",
    "lastelement",
  ); 

  public function __construct() {
    $this->position = 0;
  }

  public function rewind(): void {
    var_dump(__METHOD__);
    $this->position = 0;
  }

  #[\ReturnTypeWillChange]
  public function current() {
    var_dump(__METHOD__);
    return $this->array[$this->position];
  }

  #[\ReturnTypeWillChange]
  public function key() {
    var_dump(__METHOD__);
    return $this->position;
  }

  public function next(): void {
    var_dump(__METHOD__);
    ++$this->position;
  }

  public function valid(): bool {
    var_dump(__METHOD__);
    return isset($this->array[$this->position]);
  }
}

$it = new myIterator;

foreach($it as $key => $value) {
  var_dump($key, $value);
  echo "\n";
}
?>

Дивіться також ітерацію об'єктів.

Iterator::current - Повернути поточний елемент Iterator::key - Повернути ключ поточного елементу Iterator::next - Перехід до наступного елементу Iterator::rewind - Відмотати ітератор до першого елементу Iterator::valid - Перевіряє, чи поточна позиція є дійсною