Traits

Оновлено: 09.05.2023

Перерахування можуть використовувати ознаки, які поводитимуться так само, як і у класах. Застереженням є те, що риси, які використовуються у зчисленні, не повинні містити властивостей. Вони можуть містити лише методи та статичні методи. Риса з властивостями призведе до фатальної помилки.

<?php
interface Colorful
{
  public function color(): string;
}

trait Rectangle
{
  public function shape(): string {
    return "Rectangle";
  }
}

enum Suit implements Colorful
{
  use Rectangle;

  case Hearts;
  case Diamonds;
  case Clubs;
  case Spades;

  public function color(): string
  {
    return match($this) {
      Suit::Hearts, Suit::Diamonds => 'Red',
      Suit::Clubs, Suit::Spades => 'Black',
    };
  }
}
?>