Value listing

Оновлено: 09.05.2023

Як чисті, так і підкріплені зчислення реалізують внутрішній інтерфейс з назвою UnitEnum. UnitEnum містить статичний метод cases(). cases() повертає упакований масив усіх визначених регістрів Cases у порядку оголошення.

<?php
Suit::cases();
// Produces: [Suit::Hearts, Suit::Diamonds, Suit::Clubs, Suit::Spades]
?>

Ручне визначення методу cases() для Enum призведе до фатальної помилки.